ELY-keskus varoitti patoturvallisuusriskistä

11.4.2013, 19:58 -

perusteella kipsisakka-altaan vuodon takia. Talvivaarasta juoksutetaan tällä hetkellä pohjoiseen noin 1 000