Uraanipitoisuudet nousivat selvästi Lumijoella

10.4.2013, 16:57 -

Säteilyturvakeskus mittasi selvästi kohonneita uraanipitoisuuksia Lumijoesta Talvivaaran…. Talvivaara rakensi juoksutusojan saastuneen Ylä-Lumijärven ympäri, jotta siihen kertyneet