Talvivaaran vuoto vähentynyt

10.4.2013, 05:29 -

Kipsisakka-altaan vuoto Talvivaaran kaivosalueella on selvästi pienentynyt maanantaihin verrattuna. Talvivaara oli aloittanut vuotokohdan tukkimisen maanantaina klo 17. Vuotokohtaan oli tiistaihin