Talvivaaran osakkeita merkinneillä oikeus peruutukseen

10.4.2013, 05:34 -

Talvivaaran osakkeita merkinneillä on oikeus peruuttaa merkintänsä kipsisakka-altaan vuodon vuoksi… kirjoitti ensimmäisenä Kainuun Sanomat. Talvivaara kertoo myös, että osakeanti ylimerkittiin. Annilla