Talvivaaran osakeantiin osallistuneet voivat perua merkintänsä

10.4.2013, 04:38 -

Talvivaaran osakkeita merkinneillä on oikeus perua merkintänsä kipsisakka-altaan vuodon vuoksi…/Kainuu/1194806634010/artikkeli/talvivaaran+osakeantimerkinnat+voi+perua.html”>Kainuun Sanomien juttu