Talvivaaran osakeannissa yllättäen peruutusmahdollisuus

10.4.2013, 10:27 -

ku Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osakeantiin osallistuneilla sijoittajilla on oikeus peruuttaa…. Talvivaaran mukaan sen osakeanti ylimerkittiin. Esimerkiksi valtion sijoitusyhtiö Solidium