Talvivaaraköpare har rätt dra sig ur emissionen

10.4.2013, 06:59 -

Sanomat var först med nyheten. Talvivaara meddelar också att emissionen övertecknades. Med emissionen samlar Talvivaara in 261 miljoner euro för att få bolaget på fötter efter vattenkrisen.