Talvivaaraköpare har rätt dra sig ur emissionen

10.4.2013, 07:09 -

De som har tecknat aktier i gruvbolaget Talvivaara har rätt att dra sig ur emissionen på grund av…. Talvivaara meddelar också att emissionen övertecknades. Med emissionen samlar Talvivaara in 261