"Talvivaaraan saatava kaatopaikka ja vedenpuhdistamo"

10.4.2013, 05:38 -

Talvivaaraa seuraava Suomen Luonto -lehden toimittaja Juha Kauppinen arvostelee yhtiön toimintaa viikonloppuna ilmenneen kipsisakka-altaan vuodon yhteydessä. Hänen mielestään Talvivaara ei voi