Talvivaara vill släppa ut mera vatten i naturen

10.4.2013, 07:51 -

Talvivaaras gruva i Sotkamo har ansökt om tillstånd för att låta mer renat avfallsvatten rinna ut i naturen. Talvivaara rätt att leda ut 1,9 miljoner kubikmeter vatten i naturen men bolaget vill