Talvivaara vähentää kipsisakka-altaan vesimäärää

10.4.2013, 14:10 -

Kaivosyhtiö Talvivaara johtaa kipsisakka-altaan jätevettä pois altaan lohkoilta 5 ja 6. Jätevettä…. Aiemmin tällä viikolla Talvivaara kertoi lisäävänsä Vuokseen suuntautuvaa juoksutusta 1500 kuutioon