Talvivaara söker tillstånd att släppa ut mera vatten

10.4.2013, 16:27 -

Talvivaara söker tillstånd att släppa ut mera vatten