Stukin mittaukset vahvistavat: Talvivaarasta maastoon levinneestä sakasta liukenee uraania

10.4.2013, 12:35 -

Talvivaaran aiemman jäteallasonnettomuuden seurauksena luontoon levinneestä kipsisakasta on… juoksutettavan veden uraanipitoisuus pysyi vakiona. Stukin käsityksen mukaan ilmiö selittyy Talvivaaran