STUK: Talvivaaran laskuvesissä poikkeuksellinen määrä uraania jo ennen kipsisakka-altaan vuotoa

10.4.2013, 12:28 -

uraanipitoisuuksia Talvivaaran alapuolisessa Lumijoessa Mittaukset tehtiin jo ennen uusiutunutta… on havainnut poikkeuksellisia uraanipitoisuuksia Talvivaaran alapuolisessa Lumijoessa jo ennen