Sijoittajat uskovat Talvivaaraan – merkinnät voi vielä peruuttaa

10.4.2013, 07:56 -

Talvivaaran osakeanti ylimerkittiin. Merkintäajan päättymiseen mennessä annettujen merkintöjen perusteella Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n noin 261 miljoonan euron osakeanti ylimerkittiin