Nordkalkin kalkkikaivos Kiteellä laajenee

10.4.2013, 06:30 -

Nordkalk in kalkkikaivos Kiteellä on saanut uuden ympäristö- ja vesitalousluvan. Luvan myönsi Itä-Suomen aluehallintovirasto. Lupa koskee Aholan kaivospiirissä olevan Varmon kalkkikaivoksen toiminnan