Lautakunta: Suljetulle vesikierrolle päivämäärä lupaehtoihin

10.4.2013, 07:56 -

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta vaatii lupaehtoihin määräaikaa Talvivaaran… aluehallintovirastolle annettavaa lausuntoa koskien muun muassa Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan