Kritiikki Talvivaaraa kohtaan lisääntyy

10.4.2013, 05:28 -

Säteilyturvakeskuksen näytteenottajat ottivat näytteitä Talvivaaran kaivoksen ylijäämävesistä… kipsisakka-altaan vuotokohta saatiin tukittua tiistain vastaisena yönä. Talvivaaran kaivosalueella maanantaina