Talvivaaran jätevesivuoto tukittu

9.4.2013, 09:08 -

Johan Alén Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan vuoto saatiin kaivosyhtiön arvion mukaan…. Altaan vuotokohta löytyi maanantaina kello 14. Kaivosyhtiö pyrki hidastamaan vuotoa ja tukkimaan sen