Viranomaiset toimintavalmiudessa Talvivaaran vuototapauksen johdosta

8.4.2013, 14:08 -

Valtioneuvoston tilannekeskus sai aamulla tiedon Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodosta… toimenpiteistä. Kainuun ELY-keskus vastaa Talvivaaran kaivoksen viranomaisvalvonnasta ympäristö- ja