Viranomaiset toimintavalmiudessa Talvivaaran vuodon vuoksi

8.4.2013, 14:00 -

Talvivaaran vuodosta mahdollisesti koituvat ympäristö- ja muut vahingot voitaisiin minimoida. Valtioneuvoston tilannekeskus sai aamulla tiedon Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodosta. Viranomaisten