Talvivaara-bolaget: "Vi var beredda på problem"

8.4.2013, 14:36 -

på att gruvan nu ska köras ner. På Talvivaara-bolaget har man förberett sig sen november på att det… sektion än förra året men på Talvivaara Mining Company har vi varit beredd på att det kommer att