SLL: Talvivaaran harkittava vuotoliuoksen sijoittamista avolouhokseen

8.4.2013, 16:39 -

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää harkitsemattomana, että Kainuun Ely-keskus ja Talvivaara suunnittelevat kipsisakka-altaan uuden vuodon takia lisäävänsä jätevesien johtamista varoaltaisiin.