Läckan i Talvivaara lokaliserad

8.4.2013, 14:36 -

Talvivaara Talvivaaraläckan stoppas kanske inte…Läckan i fällningsbassängen vid Talvivaaragruvan har hittats och man arbetar nu med att täppa till