Talvivaara juoksuttanut 500 000 kuutiometriä liikaa vettä

6.4.2013, 10:58 -

Talvivaara Sotkamo Oy on juoksuttanut ylimääräisiä käsiteltyjä jätevesiä kaivosalueelta lähes… 000 m3. Virtaama etelän suuntaan on tällä hetkellä 70 m3 tunnissa. Talvivaara on ilmoittanut pitävänsä