Lägre produktion för Endomines

4.4.2013, 07:29 -

fortfarande uppgå till 900-1.000 kilo” kommenterar Markus Ekberg, vd i Endomines