Mustavaara ei yksin riitä junarataan

2.4.2013, 06:57 -

, miten metsäbiomassaa voidaan käyttää nousevan kaivosteollisuuden energiatarpeiden tyydyttämiseen… kaivosteollisuudessa monin eri tavoin ja puusta tehty biohiili toimii pelkistimenä. Lisäksi eri