Talvivaara fortsätter förorena naturen

28.3.2013, 06:35 -

förorenades. Aktivister som övervakar Talvivaara har ändå märkt att vattnet sprider sig i skogsområdet och tillbaka mot det område som tidigare förorenades. Talvivaaras vattenhanteringschef