Metsähallitus ei myönnä GTK:lle tutkimuslupaa Lappiin

28.3.2013, 12:34 -

GTK:n tulee hakea alueelle malminetsintälupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) uuden kaivoslain mukaisesti. Metsähallitus oli pyytänyt GTK:ta selvittämään sekä työ- ja