GTK jäi ilman tutkimuslupaa Käsivarren Lapissa

28.3.2013, 13:30 -

kemikaalivirastolta (Tukes) uuden kaivoslain mukaisesti. Metsähallitus oli pyytänyt GTK:ta selvittämään sekä työ… malminetsintänä. GTK:lla on kyseiselle alueelle kaivoslain mukainen varaus.