Geologian tutkimuskeskukselle ei tutkimuslupaa Käsivarren Lappiin

28.3.2013, 12:16 -

Metsähallitus ei tänään tekemällään päätöksellä myönnä Geologian tutkimuskeskukselle tutkimuslupaa Käsivarteen. Metsähallitus katsoo, että GTK:n suunnitelmat vastaavat laajuudeltaan ja toimiltaan