Talvivaara aloitti juoksutukset Vuoksen suuntaan, reaaliaikaisia mittareita vasta asennetaan

27.3.2013, 07:49 -

Kainuun ely asentaa parhaillaan jatkuvatoimisia mittareita kaivosyhtiö Talvivaaran liikavesien… Vuoksen vesistön suuntaan Lumijoelle. Mittarit tuottavat reaaliaikaista tietoa Talvivaaran alueelta