Etelän juoksutukset tarkkailussa

27.3.2013, 07:43 -

Talvivaara on tiistaina aloittanut puhdistettujen jätevesien juoksutuksen myös etelään eli Vuoksen vesistön suuntaan. Pohjoiseen eli Oulujoen vesistön suuntaan Talvivaara on juoksuttanut liikavesiä