Brottsutredning mot Nordkalk läggs ned

25.3.2013, 18:44 -

Brottsutredning mot Nordkalk läggs ned 25.3.2013 I fredags 2013-03-22, meddelade åklagaren att… försöksstadiet inte är kriminaliserat. Nordkalk har således inte begått något brott och anledning