Valvontaa on riittävästi

24.3.2013, 22:16 -

Talvivaaran tapahtumat nostivat voimakkaasti esille valvonnan aseman vesistöä kuormittavan… olivat oikeusministeriön alaisia ja niillä oli tuomioistuimen status. Talvivaaran kaltaisissa