Karelen ruvar på guldskatt

23.3.2013, 17:25 -

bolaget Endomines till. Det är här man utvinner sitt guld i huvudgruvan Pampalo och det är här man hoppas