Agenda: Det händer fredag den 22 mars

22.3.2013, 04:52 -

BÖRS Delår MQ (07.15) Årsstämma Rottneros (styrelsens utdelningsförslag 0:10 kr är omstritt. Majoritetsägaren Arctic Paper motsätter sig utdelning), Sotkamo Silver (utd 0:00 kr) Exkl utdelning