Raahessa kaavaruljanssi käynnissä

21.3.2013, 06:37 -

teollisuusalueen asemakaavan muutos sekä Mestauskallion teollisuusalueen kaavoitus. Mustavaaran Kaivos Oy:n sulaton