Kiviteollisuuden vienti Kiinan varassa

21.3.2013, 18:54 -

vuodessa, sivukivi huomioiden 3 miljoonaa tonnia. Talvivaarassa louhitaan vuodessa 30 miljoonaa tonnia