Få hyresbostäder för barnfamiljer i Pargas

21.3.2013, 03:16 -

Nordkalks hyreslägenheter i över ett år men jag har ännu inte fått någon lägenhet. Då jag har fyra barn… Hyreshus har en del lägenheter men de flesta är ute i skärgården inte inne i Pargas centrum. Nordkalk hyr