Pekka Holopainen är årets journalist

20.3.2013, 19:38 -

nyhetsrapporteringen kring gruvan i Talvivaara och miljökonsekvenserna där. Till publikens favorit valdes