Logistiikkatuki, liikennehankkeet ja koulutus turvattava

20.3.2013, 07:37 -

suuri merkitys. Se edellyttää kaivannaisteollisuuteen liittyvän osaamisen ja tutkimustoiminnan