Talvivaaraledningen får svara på savolaxiska frågor

19.3.2013, 06:42 -

Gruvbolaget Talvivaaras ledning ordnar sitt första publika evenemang i Sonkajärvi norra Savolax i… kommunala ledning närvarar vid evenemanget i kväll. Talvivaara ska börja släppa ut behandlat avfallsvatten