Irti Fennovoimasta

18.3.2013, 22:12 -

liittyvät ympäristöhaitat, kuten Talvivaaran kaivoksen uraanipäästöt. Ydinjätteen loppusijoitukselle