Ihminen ja Kosmos keskusteli kestävistä ratkaisumalleista

17.3.2013, 12:52 -

jatkamismahdollisuudet kestävämmin keinoin, kantoi läpi tapahtuman. Talvivaaran kaivoksen ongelmiin, ympäristöriskien toteutumiseen ja aktivismiin viitattiin useissa puheenvuorossa. Talvivaaraa