Genomförd ljudmätning i Klinthagen

15.3.2013, 20:47 -

Genomförd ljudmätning i Klinthagen 15.3.2013 Den 26 februari genomförde Nordkalk en bullermätning vid Klinthagentäkten enligt gällande kontrollprogram. Mätresultaten har redovisats till Länsstyrelsen