Luonnonsuojeluliitto vaatii kaivokseen hallintopakkoa

13.3.2013, 10:43 -

keskeyttää välittömästi Talvivaara Sotkamo Oy:n toiminnan hallintopakolla. Kirjelmässä viitataan…. – Talvivaara on tilanteessa, jossa haitallisten päästöjen määrä on lisääntymässä. Siksi Talvivaara