Itä-Suomen yliopisto saa Olvi-säätiöltä kaivos-, vesi- ja puualojen lahjoitusprofessuurit

13.3.2013, 18:49 -

ympäristötieteiden laitokselle. Nämä uudet professuurit tukevat kaivannaisteollisuuteen liittyvän vesitutkimuksen