Talvivaarasta luontoon juoksutettavan veden uraanipitoisuus on alhainen – ei terveysvaikutuksia

12.3.2013, 18:46 -

. Pitoisuudet olivat 510–700 mikrogrammaa litrassa. Talvivaaran kaivosyhtiön selvityksen mukaan uraani on… vuodon yhteydessä pohjoiseen. STUK on aiemmin edellyttänyt Talvivaaralta, että sen on toimitettava