STUK: Talvivaarasta juoksutettava vesi ei suuremmin säteile

12.3.2013, 18:22 -

Talvivaaran kaivosalueelta vesistöihin juoksutettavan jäteveden uraanipitoisuus on pysynyt alhaisena. Säteilyturvakeskus (STUK) vakuuttaa, ettei vedellä ole vaikutusta terveyteen. Pitoisuudet ovat